Nyheter

 

Link til påmelding: https://www.profixio.com/app/sbh-cup-2023
24.01.2023

Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL.

Årsmøtet avholdes 27. mars 2023 kl. 18 i klubblokalet i Ytterenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2023 til post@bossmoytteren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://www.bossmoytteren.no/ .

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bossmo & Ytteren IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bossmo & Ytteren IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Idar Sandvik-Mikalsen (idar@bossmoytteren.no) eller nestleder Grethe Mari Mathisen (grethe@bossmoytteren.no) kontaktes.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Bossmo & Ytteren IL

- Tennis - Protokoll 2023.pdf
- Tennis - Saksliste med årsberetning 2023.pdf
- Ishockey - Saksliste med årsberetning 2023.pdf
- Ishokcey - protokoll.pdf
- Ski - Årsmøteprotoll 2023.pd
- Ski - Styrets årsberetning 2022.pdf
- Kontrollkomiteens rapport for 2022.pdf
- Fotball - Protokoll årsmøte 2023.pdf
- Fotball - Årsmelding.pdf
- Hopp og kombinert - Årsberetning.pdf
Årsmelding 2022 Bossmo Ytteren IL.pdf
-Budsjett 2023 AU.xlsx
- Budsjett 2023 SIP.xlsx
Bossmo & Ytteren IL årsregnskap.pdfHovedstyret

14.09.2021

Hovedstyret i B&Y IL har hatt sitt første møte etter sommeren der gruppene blant annet orienterte om aktiviteten i klubben. Det er betryggende å høre at selv om vi har hatt en vanskelig korona-periode, så jobbes det godt for å holde aktiviteten i gang for alle barn og ungdom som ønsker å drive på med idrett. 
Bakerst fra venstre
Trond Olsen – Leder Fotball, Bjørn Krane – Leder Ski, Idar Sandvik-Mikalsen – Leder Hovedstyret, Fredrik Lundestad – Leder Ishockey, Hilde Thoresen – Styremedlem Hovedstyret, Krister Salamonsen – Medlems- og politiattestansvarlig, 
Grethe Mathisen – Nestleder Hovedstyret. 
Foran fra venstre
Turid Presteng Høgseth – Styremedlem Hovedstyret, Anne Skotnes – Sekretær Hovedstyret, Ole Leiråmo – Leder Hopp/Kombinert, Morten Lind – Leder Håndball, Maja Solhaug Åkenes – Ungdomsrepresentant Hovedstyret, Frank Johnsen – Leder Tennis.
Ikke til stede Mathias Kristian Gabor – Ungdomsrepresentant Hovedstyret.


Grasrotandelen

09.12.2021

Grasrotandelen er en fantastisk måte å støtte klubben på. 848 registrerte spillere sørget for 449 741 opptjente kroner, som går til Bossmo & Ytteren.

Dette setter vi utrolig stor pris på, så tusen takk til dere som støttet oss gjennom grasrotandelen i 2020!Trenerseminar

04.10.2021

Klikk på bilde for påmelding


Sport`n

25.08.2021

Gratis arrangement for jenter født 2011 til 2014 

og som ikke spiller organisert fotball idag!

 Les mer og meld på her: https://www.deltager.no/event/alle_jentan_12092021#init


20.08.2021

I slutten av September vil det arrangeres aktiviteter for å få folk tilbake til idretten Min Idrett

Logg deg inn i Min Idrett for å administrere ditt medlemskap

Logg inn Glemt passord/bruker­navn? Ny bruker

Snapchat

18.11.2021