Politiattester


Krav om Politiattest for alle personer med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Bossmo & Ytteren idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med hovedansvarlig for politiattester i Bossmo & Ytteren IL:

Krister Salamonsen, tel: 46793890

Medlem@bossmoytteren.no


Politiattest bekreftelse på formål (signert ).pdf


Slik søker du om politiattest i Bossmo & Ytteren IL:

• Du søker enkelt om politiattest på nett her. (elektronisk ID) (bytt til chrome browser hvis den ikke åpner seg)

• Legg ved ferdig utfylt "bekreftelse på formål" (skriv ut skjema, fyll ut og scann).

  Alternativt send skjema pr. post.

• Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlig, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.


• Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk.

Søknaden må derfor sendes per post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø 

Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Bossmo & Ytteren I.L


Politiattest bekreftelse på formål (signert).pdf