Nyheter

Innkalling til årsmøte i B&Y IL 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i B&Y IL.

Årsmøtet avholdes 20.03.2024 kl. 18.00 på Skillevollen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.03.2024 til idar@bossmoytteren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på her på nettsiden.


 Av saker vi vet nå som vil bli behandlet er:

  • Avvikling av Tennis som gruppe.
    Tennis har ikke hatt et aktivt og fungerende styre i 2023, har ikke nytt styre for 2024 heller. Tennis har svært lav utøveraktivitet også. Forslaget er derfor å avvikle undergruppen. 
  • Overføring av damefotball til Rana FK fra 2025.

  • Orienteringssak:
    Det opprettes en prosjektgruppe som skal se på en ny driftsmodell på Skillevollen, som for eksempel å opprette et driftsstyre. Ole Petter Rundhaug leder dette arbeidet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av B&Y IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til B&Y IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Idar Sandvik-Mikalsen kontaktes på idar@bossmoytteren.no


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Vedlegg

Saksliste årsmøte 2024 B&Y IL.pdf

Underlag overføring av damefotball til Rana FK fra 2025:
Vedtak fotballgruppa - damefotball.pdf

Årsmøte B&Y Ishockey protokoll 2024.pdf

Ski - Referat årsmøte 04.03.2024.pdf

Årsberetning 2024 Fotball.docx

Årsberetning 2023 - B&Y hopp og kombinert.pdf

_Kontrollkomiteens rapport for 2023.pdf

Budsjett 2024 AU.xlsx

Revisjonsberetning 2023 - B & Y IL.pdf


Grasrotandelen

09.12.2021

Grasrotandelen er en fantastisk måte å støtte klubben på. 848 registrerte spillere sørget for 449 741 opptjente kroner, som går til Bossmo & Ytteren.

Dette setter vi utrolig stor pris på, så tusen takk til dere som støttet oss gjennom grasrotandelen i 2020!Send varsel


Snapchat

18.11.2021