Dokumenter til Årsmøte 2018

Dato: 26.03.2019 Kl 18.00 Skillevollen ( VIP-Rommet )


Protokoll fra Årsmøte B&Y.pdf


Saksliste Årsmøte B&Y 2018.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Årsregnskap Bossmo & Ytteren Il 11.03 signert.pdf

Kontollkomite beretning 2018.pdf

Signert revisjonsberetning 2018 - Bossmo & Ytteren IL.pdf

Resultatregnskap - 2018 avdeling Arbeidsutvalg(1) sammenlignet med 2017.pdf

Budsjett AU 2019.pdf

Resultatregnskap - 2018 avdeling Skillevollen Idrettspark(10) sammenlignet med 2017.pdf

Budsjett SU 2019.pdf

Fotball

årsberetning19.docx

Resultatregnskap - 2018 avdeling Fotball B&U(2) sammenlignet med 2017 (1).pdf

Resultatregnskap - 2018 avdeling Fotball A-lag(4) sammenlignet med 2017.pdf

Resultatregnskap - 2018 avdeling Fotball Damer(3) sammenlignet med 2017.pdf

Budsjett 2019 Fotball B&U.pdf

Budsjett 2019 Fotball A-lag.pdf

Budsjett 2019 Fotball Damelag.pdf

Signert Protokoll 2018.pdf

Handball

ÅRSBERETNING 2018 HÅNDBALL.docx

Resultatregnskap - 2018 avdeling Håndball(5) sammenlignet med 2017.pdf

Budsjett 2019.xlsx

Signert årsmøteprotkoll.pdf

Ski

STYRETS ÅRSBERETNING 2018.pdf

Regnskap til årsmøte 2018 ski.pdf

Budsjett til årsmøte ski.pdf

Protokoll fra Årsmøte 2018 Ski.pdf

Hopp/kombinert

190304 Årsberetning 2018 B og Y IL kombinert.doc

190304 Årsberetning 2018 B og Y IL kombinert.doc

Budsjettpdf.pdf

Signert årsmøteprotokoll Hopp-kombinert 2018.pdf

Ishockey

Årsmøte B&Y.pptx

Referat-fra-årsmøtet-2019_sign.pdf


Andre dokumenter

Org kart oppdatert 2018 etter omorganisering.pdf

Instilling fra valgkomite.pdf

Budsjett og regnskap 2018 per avdeling til kontrollkomiteen - Bossmo Ytteren IL.xlsx

Innkommet sak fra John Erik Nygaard.pdf


Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL, Hovedstyre


Styret innkaller herved til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL  

Årsmøtet avholdes den 26.03.2019 kl 18.00 Skillevollen, VIP Rommet

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.3.2019 som er senest to uker før årsmøtet til epost: post@bossmoytteren.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kontaktinfo B&Y
kontaktinfo symbol.jpg   

Hovedsponsor: 


Andre samarbeidspartnere:

Levert av IdrettenOnline