Politiattester

Krav om Politiattest for alle personer med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Bossmo & Ytteren idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med hovedansvarlig for politiattester i Bossmo & Ytteren IL:

Jørn Rise Tlf: 911 80 823

jorn.rise@online.no

Eller definert ansvarlig for politiattester i gruppene.
Idrettslagets representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Ny ordning for søknad om politiattest.
Det er ikke lengre mulig å benytte forenklet skjema som leveres det lokale politidistrikt. Det nye er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema. og at søkeren deretter selv skal søke om attest, fortrinnsvis elektronisk. Det er kun søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.

Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte, og må følge instrukser på politiets hjemmesider:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_...
(søkere under 18 år må fylle ut søknad på papir og sende i posten)

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Bossmo & Ytteren I.L

Ny ordning for politiattest – hva skal ditt idrettslag gjøre

Powered by: Bloc