Innkalling til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL, Hovedstyre


Styret innkaller herved til årsmøte i Bossmo & Ytteren IL  

Årsmøtet avholdes den 26.03.2019 kl 18.00 Skillevollen, VIP Rommet

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.3.2019 som er senest to uker før årsmøtet til epost: post@bossmoytteren.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kontaktinfo B&Y
kontaktinfo symbol.jpg   

Hovedsponsor: 


Andre samarbeidspartnere:

Levert av IdrettenOnline