Tiltak i B&Y - Korona situasjonen

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 20. Nov 2020

20.11.2020

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Rana, avlyser vi all organisert trening og aktivitet inntil vi får grønt lys for trening og aktivitet igjen. Vi henviser til kommuneoverlegens anbefalinger i torsdagens pressekonferanse.

Styret Bossmo & Ytteren IL0 Kommentar

Brukerundersøkelse

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 10. Nov 2020

Brukerundersøkelsen av folkehelseprofiler 2018 - FHI


B&Y IL ønsker å undersøke årsaker til frafall, og har derfor besluttet å ha en brukerundersøkelse blant klubbens aktive og ikke aktive medlemmer i aldersgruppen 10 til 20 år. Klubben håper at en slik undersøkelse skal kunne si noe om hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå frafall samt å avdekke årsaker som gjør at aktive blir i klubben. Altså, hva kan vi gjøre for å bli bedre og hva er bra av det vi i dag.
 Undersøkelsen vil bli gjennomført av PolarFakta. 

Undersøkelsen vil bli sendt ut som SMS med link til spørreskjema.
 For medlemmer mellom 10 og 13 år vil foresatte bli kontaktet for å kunne gi samtykke til at deres barn kan delta i undersøkelsen. 

Brukerundersøkelsen er selvfølgelig anonym.

Har du spørsmål om brukerundersøkelsen kan nestleder og daglig leder kontaktes.

Grethe M Mathisen jonas.buddes@hotmail.com

Tom Kristiansen tom@bossmoytteren.no


0 Kommentar

Gave på 60 000,-

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 24. Jun 2020

Vi har vært så heldige å motta en gave på kr 60 000,- fra HSB gavestiftelse. Gaven er tiltenkt innkjøp av teppecurling baner. Dette er som ledd i vår visjon om å tilby idrett for alle. Teppecurling er spesielt populært hos eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Vi ser virkelig frem til å kunne få dette i inn og tilrettelegge for nye aktive utøvere.


infolink: https://www.bocciatc.no/om-oss/om-teppecurling/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7JGAlds7FDM0 Kommentar

Årsmøte Bossmo & Ytteren IL - dokumenter og info

Postet av Bossmo & Ytteren IL den 4. Feb 2020

08.06.2020

Da er protokoll fra årsmøtet signert.

Protokoll fra årsmøtet i B Y IL 4.6.2020 signert.pdf


Annen info publisert tidligere under her:


I år er det noe spesielt da vi er rammet av Korona situasjonen. Vi ønsker å gjennomføre årsmøtet fysisk i lokalene våre i Ytteren Flerbrukshall. Vi må tilpasse lokalet etter antall deltakere. 

Årsmøtet avholdes den 04.06.2020 kl 18.00 i Ytteren flerbrukshall. For at vi skal sikre at antall deltakere er innenfor gjeldene regler ifb Korona krisen, må deltakere melder seg på forhånd til epost tom@bossmoytteren.no innen 01.06.2020. 


Innkalling årsmøte B&Y

Saksliste Årsmøte B&Y 2019.pdf


Årsmelding 2019.pdf

    Årsregnskap Bossmo & Ytteren IL 2019.pdf

    Resultatregnskap AU 2019.pdf

    Budsjett AU 2020.pdf

    Resultatregnskap SIP 2019.pdf

    Budsjett SIP 2020.pdf

Innkommene saker.pdf

INNSTILLING FRA VALGKOMITEE FOR BOSSMO 2020-.pdf

Kontrollkomite beretning 2019.pdf

Revisors beretning.pdf


    

Gruppenes årsmelding 

    Årsberetning 2019 B&Y Fotball-.pdf

        Regnskap fotball 2019.pdf

        Budsjett 2020 - Barn og Ungdom.pdf

        Budsjett 2020 - Damelag.pdf

        Budsjett 2020 - Alag.pdf

        Protokoll årsmøte fotball 2020.pdf

    Årsberetning og protokoll B&Y håndball 2019.pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Håndball(5) sammenlignet med 2018.pdf

        Budsjett 2020 Håndball.pdf

    Årsberetning-ski-2019--1-.pdf

        Årsberetning tekst langrenn-19.pdf

        Årsberetning tekst skiskyting-19.pdf

        Resultatregnskap---2019-avdeling-ski-9--sammenlignet-med-budsjett.pdf

        Budsjett-2020.pdf

        Protokoll fra årsmøtet B&Y Ski.pdf

    Årsberetning 2019 B og Y IL kombinert.doc

        Regnskapsrapport per desember 2019 Hopp og kombinert.pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Hoppkombinert(11) sammenlignet med 2018 (1).pdf

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Hoppkombinert(11) sammenlignet med budsjett.pdf

        Budsjett - 2020 avdeling Hoppkombinert(11).pdf

        Protokoll Årsmøte Bossmo & Ytteren, hopp og kombinert.pdf

    Årsmøte-"beretning" 2019 B&Y Ishockey

        Resultatregnskap - 2019 avdeling Ishockey(8) sammenlignet med budsjett.pdf

        Budsjett 2020 Ishockey.pdf

        Protokoll fra årsmøte B&Y Ishockey.pdf


Org kart oppdatert 2019.pdf

Org kart oppdatert 2020 etter Årsmøtet.pdf

Styrets forslag til Valg komite.pdf


    
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline